سایر دوره ها

جديدترين دوره ها

با سلام

متقاضیان محترم،

  • در دوره معلم خلبان پهپاد صدور گواهینامه برای کسانی که فاقد گواهینامه خلبانی پهپاد هستند و یا دارای سابقه خلبانی پهپاد مکتوب و مورد تایید نمی باشند مقدور نخواهد بود. کلیه متقاضیان لازم است برای صدور گواهینامه کپی کارت ملی و گواهینامه خلبانی پهپاد و یا نامه تایید سابقه آن را تا قبل از پایان دوره ارائه نمایند.
  • بخش عملی دوره در پایان بخش تئوری در یک روز جداگانه برنامه ریزی و اجرا خواهد شد که تاریخ آن در طی دوره اطلاع رسانی خواهد شد.
  • لیست شرکت کنندگان در دوره قبل از شروع دوره و پس از پایان آن به سازمان هواپیمایی کشوری اعلام خواهد شد. 
  • دوره شامل 8 ساعت آموزش صلاحیت پروازی پهپادها ، 6 ساعت آموزش روش تدریس، 6 ساعت عوامل انسانی و 6 تا 8 ساعت آموزش کار با نرم افزارهای شبیه ساز خواهد بود.